Combo ARTHRO GUARD BiotechUSA + Liver Aid

975.000

Ưu đãi hấp dẫn khi mua Viên uống bổ sung sụn khớp Arthro Guard BiotechUSA được mua kèm hộp thứ 2 hoặc mua kèm Viên uống mát gan giả độc Liver Aid BiotechUSA giảm đến 50% Thời gian từ ngày 1-10/8/2020

Arhtro Guard (Glucosamin) Hỗ trợ xương khớp khỏe mạnh

Hộp 120 Viên – 40 Servings

1 Serving cung cấp: 

  • 603 mg Glucosamine
  • 400 mg MSM
  • 300 mg Chondroitin
  • 150 mg Collagen