Hỗ Trợ Chuyển Hoá Chất Béo MUTANT MCT OIL 946ml

800.000

MCT OIL

  • 100% nguyên chất từ dừa
  • Không trộn dầu cọ hay chất béo chuyển hóa
  • 8g C8 (Caprylic Acid)
  • 2g C10 (Caprylic Acid)
  • Không mùi không vị