HYDRO WHEY ZERO

1.900.000

MUA HYDRO WHEY ZERO BiotechUsa ĐƯỢC MUA KÈM MUTANT BCAA 9.7 30 SERVING CHỈ VỚI 200K

Hydro Whey Zero của BiotechUSA dành cho Gymer muốn tăng cơ, giảm mỡ, phục hồi cơ hiệu quả.

✓ Trọng lượng: 1,816Kg

✓ Có đến 82 Servings

✓ 1 Serving (22g) cung cấp:

  • 18g Protein
  • 3.7g BCAA
  • Thêm Axit Amin L-Glutamine và L-Arginine