ISO WHEY ZERO – 2.27KG

1.850.000 1.800.000

MUA ISO WHEY ZERO 5LBS BiotechUsa MUA KÈM MUTANT BCAA 9.7 30 SERVING CHỈ VỚI 200K

ISO WHEY ZERO của BiotechUSA dành cho Gymer muốn tăng cơ, phục hồi cơ hiệu quả.

✓ Trọng lượng: 2,27Kg

✓ Có đến 90 servings

✓ Trong 1 serving (25g) có chứa:

  • 21g protein
  • 4.5g BCAA