POWER BAND

250.000

Bộ gồm 3 kích thước

25cm dia.x5cm(W)x1.3mm(T) – (Heavy)

25cm dia.x5cm(W)x1.1mm(T) – (Medium)

25cm dia.x5cm(W)x0.9mm(T) – (Light)

 

Danh mục: