POWER BAND GREEN

260.000

kháng lực, hỗ trợ thực hiện các động tác kéo dãn cơ bắp, tăng sức bền, độ dẻo dai.

Kích thước: 208cm (L) x2.2cm(W) x.045cm(t).

Danh mục: