POWER BAND RED

240.000

Kháng lực, hỗ trợ thực hiện các động tác kéo dãn cơ bắp, tăng sức bền, độ dẻo dai.

Kích thước: 208cm (L) x 1.3cm(W) x.045cm(t).

Danh mục: