Băng Dán Bảo Vệ Ngón Tay Cái HookGrip Tape Thumb Protection RockTape

550.000

Băng Dán Bảo Vệ Ngón Tay Cái HookGrip Tape Thumb Protection RockTape phụ kiện hỗ trợ nâng tạ.

_ Rộng 5 cm

_ Có 32 đoạn băng dán, sử dụng được 16 lần nâng tạ

_ Các đoạn băng dán được cắt sẵn, dễ dàng sử dụng

Danh mục: