Collagen Liquid BiotechUSA Chai 1000ml

900.000

1 lần dùng cung cấp:

  • 11g Collagen Thủy phân
  • 48mg Vitamin C
  • 1,4mg Vitamin B6
  • 0,3mg Mangan
  • 28mcg Selen
  • 10μg Vitamin D3

Hết hàng