Đai Đeo Đầu Nâng Tạ Tập Cơ Cổ Harbinger Padded Nylon Head Harness

600.000