ĐAI LƯNG HARBINGER 5INCH FOAM CORE BELT

600.000

Màu sắc: Đen, Đen viền xanh

Chất liệu:

✓ 63% Polyester

✓ 28% PE

✓ 9% Nylon

Danh mục: