DỤNG CỤ TẬP BỤNG AB-STRAP

700.000

Chất liệu:

✓ 89% TPR

✓ 9% Plastic

✓ 1% Foam

✓ 1% Nylon

Danh mục: