Hỗ Trợ Xương Khớp Arthro Forte BiotechUSA Dạng Bột – Hộp 340g

850.000 849.000

Một serving 17g cung cấp:

  • 1530 mg Glucosamine
  • 2000 mg MSM
  • 1200 mg Chondroitin
  • 5000 mg Collagen Type II
  • 80 mg Vitamin C