Tăng Cơ – Phục Hồi EAA Mutant GEAAR

700.000

Tăng Cơ – Phục Hồi EAA Mutant GEAAR giúp chống dị hóa và tổng hợp protrein

  • 4g Leucine
  • 9.4g EAA
  • 7g BCAAs
Danh mục: Từ khóa: