Con Lăn Massage Chân TriggerPoint Nano LTE

700.000

✓ Sử dụng đơn giản, dễ dàng.

✓ Giúp phục hồi cơ, lưu thông máu.

✓ Massage chân hiệu quả.