Hỗ trợ tăng Testosterone tự nhiên Tribulus maximus BiotechUSA 90 viên

600.000

TRIBULUS MAXIMUS hỗ trợ tăng Testosterol tự nhiên

  • Hỗ trợ tăng cơ hiệu quả
  • Tăng sức mạnh và sức bền
  • Tăng mức Testosterone tự nhiên
  • Tăng khả năng sinh lý

Hộp: 90 viên (90 lần dùng)

Trong 1 Serving có:
1500 mg Tribulus Terrestris