Tăng Sức Bền Mutant BCAA 9.7 348g

700.000 650.000

 

  • Cung cấp 9,7 gram hỗn hợp BCAA được khởi tạo hoàn toàn.
  • Bổ sung thêm 8 chất điện giải để giữ nước cho cơ bắp chống mỏi cơ.

✓ Trọng lượng: 348g

 30 servings

✓  Mùi vị: Blue Raspberry, Fuzzy Peach, Fruit Punch, Key Lime Cherry, Pineapple Passion, Roadside Lemonade, Sweet Iced Tea, Tropical Mango, Watermelon

Danh mục: