Tăng Sức Mạnh Pre-Workout Black Blood Caf+ BiotechUSA Hộp 300g

700.000

✓ Trọng lượng: 300 g

✓ Có đến 30 servings

✓ Trong 1 Serving có 10 grams:

  • 8g Niacin ( Vitamin B3)
  • 2100 mg L-arginine AKG
  • 2100 mg L-citrulline malate
  • 2100 mg Beta-alanine
  • 400 mg Water-free caffeine
  • 1.3 mg Vitamin B6
  • 12 mg Kẽm
  • 185 mg Magie
Xóa