Thực Phẩm Hỗ Trợ Tăng Sinh Lý Nam Giới TST+GH BiotechUSA 300g

900.000

TST + GH của BiotechUSA cải thiện Hóc Môn và Tăng Test tự nhiên cho Gymer

✓ Trọng lượng: 300g

✓ Có đến 50 servings

✓ Trong 1 serving có chứa:

  • 2940 mg DAA
  • 720 mg AAKG
  • 480 mg L-glutamine
  • 500 mg L-carnitine
  • 350 mg L-ornithine HCl
  • 480 mg L-lysine HCl5,4 mg Vitamin B5
  • 0,97 mg Vitamin B6
  • 57 mg Magnesium
  • 2,83 mg Zinc