Tăng Sức Bền Mutant BCAA 9.7 1044g

1.350.000 1.250.000

  • Cung cấp 9,7 gram hỗn hợp BCAA được khởi tạo hoàn toàn.
  • Bổ sung thêm 8 chất điện giải để giữ nước cho cơ bắp chống mỏi cơ.

✓ Trọng lượng: 1044g

 90 servings

✓  Mùi vị: Blue Raspberry, Fuzzy Peach, Fruit Punch, Key Lime Cherry, Pineapple Passion, Roadside Lemonade, Sweet Iced T

Hết hàng